Мобилни радиостанции предназначени за употреба в автомобил, джип или друго превозно средство.